Register your domain name

.com
6400annually
.net
6400annually
.am
10000annually
.ru
5400annually

Shared Linux Hosting packages

Starter
15
E-mails
Unlimited
Capacity
1
DB-s
300 MB
Available Space
700 ֏
monthly
Starter
15
E-mails
Unlimited
Capacity
1
DB-s
300 MB
Available Space
100
Subdomain
0
addon
0
alias
700 ֏
monthly
Advanced
30
E-mails
Unlimited
Capacity
2
DB-s
2 GB
Available Space
150
Subdomain
1
addon
1
alias
1,300 ֏
monthly
Premium
Unlimited
E-mails
Unlimited
Capacity
Unlimited
DB-s
5 GB
Available Space
300
Subdomain
5
addon
5
alias
2,400 ֏
monthly
Enterprise
Unlimited
E-mails
Unlimited
Capacity
Unlimited
DB-s
15 GB
Available Space
500
Subdomain
100
addon
100
alias
4,400 ֏
monthly
DNS Management
0
E-mails
Unlimited
Capacity
0
DB-s
10 MB
Available Space
420 ֏
monthly
Register your domain name
.com
6400annually
.net
6400annually
.am
10000annually
.ru
5400annually

Shared Hosting (Linux), virtual servers, web site constructors, SSL certificates

Hosting
Hosting service image
A modern hosting service that allows you to host different advanced websites made with popular frameworks: Wordpress, Joomla, Laravel. PHP version selection, MariaDB/MySQL databases and much more.
SSL certificates
Hosting service image
SSL Certificates from the best providers. With Domain, Organization and Extended validation, as well as Wildcard certificates with the best prices
Website constructor
Hosting service image
Do you need a simple website? Do you need it quick? No need to worry. With our website constructor you can make a nice, high quality and mobile optimized website in a few hours.
Cloud VPS
Hosting service image
We offer a large variety of VPS servers. We have VPS servers of any size and power. With their help you can host platforms, API-s and other systems
number one
Why us ?
  • years of experience
  • professional team
  • 24/7 support
Customers' opinions
Ես ABCdomain ծառայություններից օգտվում եմ արդեն անթիվ տարիների ընթացքում, իսկապես արդեն չեմ էլ հիշում, թե երբվանից։ Ամեն ինչ լավ է։ Մի հատ խնդրի եմ մենակ անընդհատ հանդիպում, վճարումների համակարգը մեկ֊մեկ խուճուճ ա։ Բայց, այս հարցն էլ լուծում ունի, խնդրում եմ աշխատղներին, միանգամից հարցը լուծվում է։
Սամվել Մարտիրոսյան` Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ